Cykl katechez papieża o darach Ducha Świętego - Dar pobożności

Data dodania: 05.06.2014

Dar pobożności, pozwalający nam być autentycznymi świadkami Boga i Jego miłości był dziś tematem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Słów Ojca Świętego wysłuchało dziś około 50 tys. wiernych.

Czytaj dalej...

Retransmisja z majowej Mszy Świętej - 08.05.2014

Data dodania: 03.06.2014

Aby zwiększyć jakość odtwarzanego filmu należy w oknie odtwarzania na dole po prawej stronie kliknąć ikonkę z "kołem zębatym" i wybrać wyższą jakość. Zalecana to 720pHD.

Wigilia Zesłania Ducha Świetego

Data dodania: 02.06.2014

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
TCZEW – FARA
7 czerwca 2014 r.
Godzina 20:00Cykl katechez papieża o darach Ducha Świętego - Dar umiejętności

Data dodania: 02.06.2014

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,

Dzisiaj pragniemy zwrócić uwagę na kolejny dar Ducha Świętego, dar umiejętności. Kiedy mówimy o umiejętności, myśl natychmiast biegnie ku zdolności człowieka do coraz lepszego poznania otaczającej go rzeczywistości i odkrycia praw rządzących przyrodą i wszechświatem. Jednakże wiedza pochodząca od Ducha Świętego nie ogranicza się do ludzkiego poznania: jest specjalnym darem prowadzącym nas do zrozumienia, poprzez rzeczywistość stworzoną, wielkości i miłości Boga i Jego głębokiego związku z wszelkim stworzeniem.

Czytaj dalej...

Cykl katechez papieża o darach Ducha Świętego - Dar męstwa

Data dodania: 02.06.2014

Dar męstwa powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego, umacniając w nas świętość przeżywaną w zwyczajności naszego życia powszedniego - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.O znaczeniu daru rady, pozwalającego nam dokonywać wyborów w jedności z Bogiem mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że koniecznym warunkiem, aby go otrzymać jest otwarcie się na to czego pragnie Bóg i co się Jemu podoba, zwłaszcza przez modlitwę.

Swoją katechezę Franciszek poświęcił kolejnemu z darów Ducha Świętego - darowi męstwa. Wysłuchało jej na placu św. Piotra ok. 60 tys. wiernych. Papież zaznaczył, że jest wielu świętych ukrytych, którym pomaga żyć dar męstwa. Dar ten ma też wymiar wspólnotowy, gdyż Pan przemawia także przez naszych braci i siostry. W audiencji na placu św. Piotra wzięło udział około 50 tys. wiernych.

Czytaj dalej...

Cykl katechez papieża o darach Ducha Świętego - Dar rady

Data dodania: 26.05.2014

O znaczeniu daru rady, pozwalającego nam dokonywać wyborów w jedności z Bogiem mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że koniecznym warunkiem, aby go otrzymać jest otwarcie się na to czego pragnie Bóg i co się Jemu podoba, zwłaszcza przez modlitwę.

Dar ten ma też wymiar wspólnotowy, gdyż Pan przemawia także przez naszych braci i siostry. W audiencji na placu św. Piotra wzięło udział około 50 tys. wiernych.

Czytaj dalej...

Cykl katechez papieża o darach Ducha Świętego - Dar rozumu

Data dodania: 23.05.2014

O fundamentalnym znaczeniu daru rozumu dla życia chrześcijańskiego mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Papież Franciszek wskazał, że pozwala on nam wzrastać w zrozumieniu tego, co Pan powiedział i uczynił oraz sprawia, że dostrzegamy coraz bardziej, iż wszystko jest darem Jego miłości dla naszego zbawienia. Na placu św. Piotra papieskiej katechezy wysłuchało co najmniej 40 tys. wiernych.

Czytaj dalej...