Słowo na niedzielę 26 marca 2017r.

EWANGELIA DŁUŻSZA (J 9, 1-41)
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?”
Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył,

Więcej

Spotkanie Rady Pastoralnej

20.03.2017 odbyło się spotkanie Rady Pastoralnej (lider+animatorzy ) z naszym duchowym opiekunem ks. Piotrem.
Spotkanie miało ma celu przedyskutowanie bieżących spraw naszej wspólnoty.
Jako, że trwamy w Wielkim Poście 30.03 po wieczornej Mszy spotkamy się w Kościele Szkolnym, gdzie wysłuchamy katechezy biblijnej i będziemy wspólnie …

Więcej

Spotkanie biblijne

23.02.2017 w salce przy ul. Sambora odbyło się kolejne spotkanie biblijne pt. „Jak mądrze budować swoje życie”? prowadzone przez ks. Piotra Pruskiego.
Pierwszym zadaniem była próba podjęcia odpowiedzi na pytanie „co to znaczy, że dom jest bezpieczny”? Padły głosy, że bezpieczeństwo stanowi właściwe zabezpieczenie, odpowiedni …

Więcej

Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym

16 lutego w salce przy ul. Sambora odbyło się nasze cotygodniowe spotkanie modlitewne podczas którego wysłuchaliśmy konferencji „WŁADZA ZŁEGO DUCHA NAD ŚWIATEM WEDŁUG PISMA ŚWIĘTEGO”.
O działalności złego ducha w świecie czytamy już na pierwszych stronach Biblii, w opisie upadku pierwszych Rodziców. Duch zły nie …

Więcej

Tekst Listu Ojca Świętego Franciszka do młodych przed Synodem

Franciszek

(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)

– Chciałem, abyście byli w centrum uwagi, ponieważ zależy mi na was – pisze Ojciec Święty Franciszek w liście do młodych z okazji prezentacji Dokumentu Przygotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który będzie im poświęcony.

 

Publikujemy tłumaczenie listu:

Więcej