Słowo na niedzielę 10 grudnia 2017 r.

EWANGELIA (Mk 1, 1-8)
Prostujcie ścieżki dla Pana

Słowa Ewangelii według Świętego Marka.

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla …

Więcej

Słowo na niedzielę 19 listopada 2017 r.

EWANGELIA (Mt 25, 14-30)
Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

„Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, …

Więcej

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

21 września 2017 po wakacyjnej przerwie w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, której przewodniczył ks. Piotr.
Spotkaliśmy się jako wspólnota dzieci Bożych, pragnąca uwielbić naszego Pana. Usłyszeliśmy, że Chrystus powołuje nas do świętości. Miarą …

Więcej

Rekolekcje diecezjalne w Białogórze

ŚWIADECTWO
W dniach od 23-27.08.2017uczestniczyłam z grupą osób Wspólnoty w Duchu Świętym z Tczewa w rekolekcjach diecezjalnych w Białogórze. Miejscowość letniskowa – przepiękna – położona nad morzem – Pan zaprosił nas, abyśmy w czasie tych rekolekcji pokochali siebie na nowo – czyli odnowili w sobie …

Więcej